AHMET YAR’DA İNOVASYON

Araştırma Geliştirme

Yaratıcılık ve fikir üretmede başarılı, müşteri gereksinimlerini doğru algılayan ve ona değer katmayı görev bilen ekibiyle kendi teknolojisini geliştiren ve sektöründe uluslar arası rekabette öne çıkan Ahmet Yar, Ar-Ge’yi stratejisinin bir parçası olarak ele almaktadır. İnovasyon, Ar-Ge stratejisinin özünü oluşturmaktadır. Ar-Ge faaliyetlerinde amacımız; çevreye saygılı, tüketicinin konforunu destekleyen, bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayan, standartlara uyumlu, rekabette fark yaratan ürünler ve sistemler tasarlamak ve geliştirmek olarak özetlenebilir.

Kalite Sistemleri

Ahmet Yar, süreç verimliliğini, kalitesini ve güvenilirliğini sürekli iyileştirerek; müşteri memnuniyetini arttıran, maliyetleri düşüren, yeni veya farklı üretim yöntemleri geliştirerek, sürekli iyileştirme anlayışını yaşatan, bunu yaparken iş güvenliği ve çevre prensiplerini göz önünde bulunduran bir kalite anlayışına sahiptir.

Enerji Tasarrufu ve Doğaya Uyumluluk

Doğaya, topluma ve gelecek nesillere karşı sorumluluklarının farkında olan Ahmet Yar tarafından üretilen soğutma sistemleri ve tesislerinde uygulanan ‘Enerji Yönetimi’zeka katılmış yapısıyla soğutma zincirinin her halkasında, her aşamayı kontrol altında tutmaktadır. Oluşturulan konfigürasyon maksimum performansı sağlayarak soğutma verimini arttırırken, en üst seviyede enerji tasarrufu sağlamaktadır.

KURUMSAL

POLİTİKALARIMIZ

Kalite Politikamız;

Deneyimli kadromuz ve çağdaş yönetim anlayışımız ile teknolojik yenilikleri yakından takip ederek dünya standartlarında ve rekabet koşullarında söz sahibi olabilecek kalitede mallar üretiyoruz.

En iyi hizmeti sunarak müşteri beklentilerine en etkin şekilde cevap vererek müşteri memnuniyetini sağlamayı ön planda tutuyoruz.

Düşünce tarzımızı insana odaklıyor, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin katılımı ile uygun stratejiler üreterek, kurduğumuz Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekliliğini ve etkinliğini sağlayarak mükemmele ulaşmayı hedefliyoruz.


İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız;

Güvenli bir ortamda ve uygun çalışma koşullarında üretim yapmak, kalite, kârlılık ve büyüme hedeflerine ulaşmanın vazgeçilmez bir unsurudur.

Temel İlkelerimiz;

 • Ahmet Yar Soğutma olarak iş güvenliği politikasına uyumlu ve ulusal mevzuat ile yönetmeliklere uygun çalışmak,
 • Yeni projeler veya önemli proses değişikliklerinin iş güvenliği ve ergonomi hedeflerine uymaktır.

Çalışma şartlarının ve ergonominin iyileştirilmesi, risklerin önlenmesi ve çalışan sağlığının korunması işletmemizin ve yöneticilerimizin en önemli sorumlulukları arasındadır.

Çalışma şartlarının ve iş güvenliği yönetiminin başarısı, bireysel ve toplum olarak güvenlik bilincine sahip olmaktan geçer. Herkes, gerekli güvenlik ekipmanlarını kullanarak, kurallara uyarak ve risklerin önlenmesine katkıda bulunarak kendi güvenliğini sağlamaktan sorumludur.

Gerekli önlemler alındığı takdirde önlenemeyecek iş kazası yoktur. Sağlıklı olmak ve fiziksel güvenlik çalışanlarımızın en doğal hakkıdır. Güvenlik bir davranış biçimidir. Güvenli davranmayı gerek şirket içinde gerekse şirket dışındaki yaşantımızda bir yaşam biçimi olarak benimsemeli ve hayatın her alanında uygulamalıyız.Çevre Politikamız;

Çevresel değerlere karşı sorumluluğunun bilincinde bir kuruluş olarak, çevre politikamız, aşağıdaki taahhütlerimizi yerine getirmektedir.

 • Çevre amaç ve hedeflerini belirlemek, çevre yönetim sistemini oluşturmak ve çevre performansını sürekli iyileştirmek, 
 • Çevrenin kirlenmesine neden olan unsurları kontrol altına almak, azaltmak ve önlemek, geri kazanılması mümkün olan atıkların tekrar değerlendirilmesini sağlamak, geri kazanımın mümkün olmadığı durumlarda ise ilgili mevzuatlara uygun olarak atıkları bertaraf etmek, 
 • Üretim prosesleri dahil olmak üzere soğutma sistemlerinin tasarımdan kullanımına kadar enerji ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak,
 • Çevre boyutlarımızla ilgili kanun, mevzuat, yasal düzenlemelere uymak ve bu boyutlarla ilgili olarak ortaya çıkabilecek çevresel etkilerden zarar görebilecek tarafların risklerini yönetmek,
 • Üretilecek yeni ürünler, proses ve faaliyetlerle ilgili çevresel etkileri tasarım aşamasında çözümlemek,
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi en aza indirmek ve çevre performansımızı arttırmak,
 • Çalışanların, tedarikçilerin ve iş ortaklarının çevre bilincini geliştirmek.Bilgi Güvenliği Politikamız;

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimiz tüm faaliyetlerimizin ISO 27001:2013 standardına uygun yürütülmesini garanti altına alır.

 • İlgili tarafların bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişimini sağlamak,
 • Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumak,
 • İlgili tarafların bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek risklerini değerlendirmek ve  yönetmek,
 • Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumak,
 • Bilgi güvenliğinin ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamak,
 • Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemeleri, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmek, anlaşmalardan doğan yükümlülükleri karşılamak, ilgili taraflara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak,
 • İş / Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve işin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak,
 • Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumak ve iyileştirmek.
 • Çalışanların, tedarikçilerin ve iş ortaklarının bilgi güvenliği bilincini geliştirmek.